Reiki

Vad är REIKI och REIKI healing?

Ordet Reiki är japanska och kan översättas till universelllivsenergi. Reiki återupptäcktes i Japan på 1920-talet av Mikao Usui.
Reiki är en trygg och enkel metod för att uppnå balans och välmående i livet. Reiki stödjer vårt naturliga helande liksom kompletterar all annan form av behandling.

  • REIKI är ett enkelt verktyg där du använder dina händer
  • REIKI är ett sätt att ta hand om din hälsa och välbefinnande
  • REIKI är en möjlighet att maXimera din potential

Vad behöver helas?

Hur fungerar REIKI?

Händerna på – Reiki på, händerna av – Reiki av!
Vid Reiki placeras händer på kroppen (man kan ha kläderna på sig) på 12 positioner. Under 1 timmes Reiki får man den fysiologiska fördelen motsvarande 3 – 4 timmars sömn. Vanligtvis upplever man sig avslappnad och balanserad efteråt. Reiki går dit du bäst behöver: till fysiskt-, mentalt-, emotionellt-, socialt- och spirituellt-plan. Som utövare fungerar man som en kanal mellan Reiki och mottagare.

Vem kan lära sig REIKI?

Reiki är för alla! Oavsett ålder, kön, tro, bakgrund, erfarenhet eller hälsotillstånd. Du behöver inte vara i något mentalt eller andligt tillstånd. Alla kan lära och praktisera Reiki.